Корҳои илмӣ –таҳқиқотии омӯзгорон

Дар давоми солҳои фаъолият кафедра 9 конференсияҳои илмӣ-амалии байналмилалиро таҳти унвони «Масоили муҳими амалия ва назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит» гузаронида, омӯзгорони кафедра  бо иштирок дар форумҳои байнамилалӣ, конференсия ва симпозиумҳо, фаъолият дар нашрияҳои илмии ватанӣ ва хориҷӣ зиёда аз 500 мақолаҳои илмиро ба нашр расонидаанд. Дастовардҳои муҳимтарини кафедра:

Конференсияҳои илмӣ бо чопи маводҳо:

– Самтҳои афзалиятноки рушди баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит// Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ бахшида ба 10 солаи Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, 30-31 маи соли 2001.

– Конверсияи баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ // Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ бахшида ба 5 солагии Институти ҷамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 7-8 ноябри  соли 2005.

 • Масоили муҳими баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил, аудит ва назорат дар шароити иқтисодиёти кушод // Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ, 6-7 июли соли 2012;
 • Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит // Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ, 24-25 маи соли
 • Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит // Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ, 23-24 маи соли
 • Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит // Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ, 17-18 апрели соли 2015.
 • Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит // Конференсияи 5-уми байналмилалии илмӣ-амалӣ, 20-21 июли соли 2016.
 • Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит // Конференсияи 6-уми байналмилалии илмӣ-амалӣ, 20-21 маи соли 2017.
 • Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит // Конференсияи 7-уми байналмилалии илмӣ-амалӣ, 20-21 сентябри соли 2018.

Ҳимояи рисолаҳои илмӣ:

– Соли 2003. Мирзоалиев А.А., рисолаи номзадӣ дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи бозори хадамоти аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», роҳбари илмӣ – н.и.и., дотсент Содиқов С.И.

– Соли 2007. Раҳимов С. Х. рисолаи номзадӣ дар мавзӯи «Идоракунии хароҷотҳои хизматрасонии меҳмонхонадорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», роҳбарони илмӣ – д.и.и., профессор Уроқов Д.У. ва дотсент Менгниев А.Х.

– Соли 2017. Раҳимов Ғ.М. рисолаи номзадӣ дар мавзӯи «Механизми ташкилӣ-иқтисодии ташаккул ва истифодаи даромадҳои аҳолӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ, роҳбари илмӣ, н.и.и., дотсент Мирзоалиев А.А.

– Соли 2018. Хоҷиев Ғ.Ҳ. рисолаи номзадӣ дар мавзӯи «Инкишофи таъминоти ташкилӣ-методии ташхиси муҳосибӣ», роҳбари илмӣ, д.и.и., профессор Низомов С.Ф.;

– Соли 2019. Бадалов Х.Ҳ. рисолаи номзадӣ дар мавзӯи «Инкишофи таъминоти ташкилӣ-методии фаъолияти аудиторӣ-машваратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», роҳбари илмӣ, д.и.и., профессор Низомов С.Ф.

Нашрияҳои илмӣ:

– Мирзоалиев А.А., Рахимов Г.М. Развитие инструментариев формирования и использования доходов населения: Монография – Душанбе, «Ирфон», 2018 – 184с.

– Учет, анализ и аудит в эпоху цифровой экономики в постсоветском пространстве: инновационные перспективы развития: Монография /кол. авторов; под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш.Нурмухамедовой, А.А.Мирзоалиева – Душанбе, «Графика Принт», 2018 – 265с.

– Низомов С.Ф., Садыков С.И., Ходжиев Г.Х. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы: Монография – Душанбе, «Ирфон», 2019 – 148с.

– Расширение границ учетно-аналитической информации и контрольных процедур в условиях цифровизации экономики: Монография //кол. авторов; под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш.Нурмухамедовой, А.А.Мирзоалиева – Душанбе, «Графика Принт», 2019 – 212с.

Самтҳои асосии корҳои илмиву тадқиқотии кафедра:

– Дурнамои такомули баҳисобгирии бухгалтерû ва аудит дар шароити татбиқи СБҲМ ва СБАНС дар ҶТ;

– Ташаккул ва рушди бозори хадамоти аудиторӣ, консалтинг ва аутсорсинг дар шароити ҷаҳонишавӣ;

– Масоили муҳими назария ва амалияи баҳисобгирии молиявӣ, идоравӣ, андоз дар шароити иқтисодиёти эҷодӣ;

– Рушди назария ва амалияи аудити беруна ва дохилӣ дар шароити иқтисодиёти рақамӣ.

   Асарҳои илмии чопшудаи омӯзгорон кафедра:

– 1998 – дастури таълимии «Асосҳои аудит», муаллифон Менгниев А.Х., Содиков С.И., Мирзоалиев А. Душанбе, «Амри илм», 2000 (18,0 п.л.).

– 2002 – дастури таълимии «Баҳисобгирии молиявӣ тибқи СБҲМ» (муаллифон аз кафедра) бо забони русӣ ва тоҷикӣ (11 бознашри минбаъда бо тағйироту иловаҳо);

– 2008 – дастури таълимии «Омор», муаллифон Хасанова Ф.Н.. Саидова Д.;

– Методические рекомендации по применению международных стандартов финансовой отчетности, том 1 с МСФО (IAS) по МСФО (IAS) 28. – Душанбе, Минфин РТ, 2009. – 232 с.

– Методические рекомендации по применению международных стандартов финансовой отчетности, том 2 с МСФО (IAS) 29 по 41, МСФО (IFRS) с 1 по 7. – Душанбе, Минфин РТ, 2009 – 324с.

– Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (тоҷикӣ, русӣ – англисӣ). – г. Душанбе, Минфин РТ, 2011. – 174 с.

– 2011 – Дастури таълимии «Баҳисобгирии идоравӣ», муаллиф Зарипов Э.Ш.;

– 2013 – Комплекси таълимию методӣ аз фанни «Статистика», муаллиф Хасанова Ф.Н.

– 2014 – Китоби дарсӣ «Ҳисобгирии молиявӣ», муаллиф Шобеков М.

– 2015 – Дастури таълимӣ «Баҳисобгирии молиявӣ», коллективи муаллифон – 48 ҷ.ч.

– 2017 – Учебник для вузов «Управленческий учет» (на тадж. яз.), авторы Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А.. Рахимов С.Х. – 32 п.л.

– 2018 – Учебное пособие «Теория бухгалтерского учета» (на тадж. яз.), автор Рахимов С.Х. – 24 п.л.

– 2019 – Фарҳанги истилоҳоти Стандартҳои байналмилалии аудит (тоҷикӣ-русӣ-англисӣ).Шобеков М. –Душанбе, ОИПБА РТ, 2019.  114 с.

– 2019 – Аудити дохилӣ, дастури таълимӣ, коллективи муаллифон – Душанбе, ИҶБАК ҶТ, 2019, 224с.

 • 2019 – Аудит ва ибрози эътимод, китоби дарсӣ, коллективи муаллифон- Душанбе, ИҶБАК ҶТ, 2019, 372с.

Нишонӣ

734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти 1/2, Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон

 • Телефон: +992(37) 234-83-46
  +992
  (37) 234-85-46
Top