násamsam bulok. b. By using our services, you agree to our use of cookies. Translate filipino english. Filipino dictionary. Spoilt definition, a simple past tense and past participle of spoil. To impair or destroy the quality or value of; ruin: spoiled the dish by adding too much salt. halimbawa ng kapaki-pakinabang na mga kinaugalian na matutularan. Human translations with examples: spoiled, boom panis, nasira aso, spoiled milk, laman sikmura, laki sa layaw. To reveal the ending of (a story etc. O may hilig ka bang magtuon ng pansin sa negatibong aspekto ng personalidad ng isang tao, na gaya ng, ang kaniyang kasiyahan sa isang magandang tanawin ay, should be taken away after about 15 minutes so that it does not, Ang natirang pagkain ay dapat na alisin pagkatapos ng 15 minuto upang huwag. Nangugutos siya kapag maingay ka. (Also in plural: spoils) Plunder taken from an enemy or victim. We provide Filipino to English Translation. useful habits,” good associates may provide us with examples of wholesome habits to imitate. He received kudos from everyone on his performance. ng kapaki-pakinabang na mga ugali.” —1 Corinto 15:33. man was to whom Abraham, the family head,* gave a tenth out of the best, ang taong ito na binigyan ni Abraham, ang ulo ng angkan,* ng ikasampu ng pinakamabubuting, may come to mind is found at 1 Corinthians 15:33, which says: “Bad associations, ang nasa 1 Corinto 15:33, na nagsasabi: “Ang masasamang kasama ay, of war, such as gold, silver, weapons of every description, standards, rare and costly. spoiled child translation in English-Tagalog dictionary. maldita spoiled girl. Cookies help us deliver our services. the act of spoiling something by causing damage to it; "her spoiling my dress was deliberate", (usually plural) valuables taken by violence (especially in war); "to the victor belong the spoils of the enemy", become unfit for consumption or use; "the meat must be eaten before it spoils", destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the beautiful country", have a strong desire or urge to do something; "She is itching to start the project"; "He is spoiling for a fight", hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge"; "foil your opponent", make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult passage in the second movement", make imperfect; "nothing marred her beauty", treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper the children"; "Let's not mollycoddle our students!". 1. not fresh: luma, dati, laon ; 2. referring to fish: bilasa ; 3. for food that has become sour or spoiled: sira, panis English. Formes composées spoiled | spoil: Anglais: Français: be spoiled rotten, also UK: be spoilt rotten v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end. How to use spoiler in a sentence. from her will be fully satisfied,”+ declares Jehovah. the act of spoiling something by causing damage to it. Tailings. [from 17th c.], (transitive) To render (a ballot paper) invalid by deliberately defacing it. They often have elaborate and expensive parties. Nagmadali Siya Patungo sa Darambungin; o, Nagmamadali Patungo sa, , Nagmadali Siya Patungo sa Darambungin”) na susupilin ng. ng kapaki-pakinabang na mga ugali,” ang mabubuting kasama ay maaaring maglaan. Human translations with examples: spoil, spoiler, sisikil, masanghaya, you spoil me, tryna kahulugan. What does spoiled mean? In english tagalog dictionary, "spoil" is "masira". halimbawa ng kapaki-pakinabang na mga kinaugalian na matutularan. stale and spoiled… (uncountable) Material (such as rock or earth) removed in the course of an excavation, or in mining or dredging. the process of becoming spoiled. 1. a. dear, loved, costly, noble, well-esteemed, expensive ; v. magmaghal, mahalin (mag-:-in) to hold dear, to love. likhang-sining, at bawat bagay na inaakalang pinakamahalaga ng alinman sa nagwagi o natalo, ay dala-dala upang hayagang matanaw buhat sa siksikang lunsod. Should we allow the menacing presence of death to, She was concerned that her frozen food would thaw and her milk would, [ “Nang ipanganak ko 'to'y na-meet ko si Bernal. Translate english tagalog. [from 14th c.], (transitive, archaic) To plunder, pillage (a city, country etc.). Type: noun; Copy to clipboard ... chiefly politics, sports) An individual (or organisation etc. (derogatory, of a girl) spoiled; Noun . ng digmaan, tulad baga ng ginto, pilak, sarisaring uri ng mga armas, mga istandarte. inconsiderate visitor? spoiled adjective verb + gramatika Simple past tense and past participle of spoil. Totoong-totoo, gaya ng sinasabi rin ng Bibliya: “Ang masasamang kasama. Definition of the Tagalog verb masira in English with conjugations, 15 example sentences, and audio. Typically, the details of the conclusion of the plot, including the climax and ending, are especially regarded as spoiler material. [from 14th c.], To plunder, pillage (a city, country etc.). ng kapaki-pakinabang na mga ugali,” ang mabubuting kasama ay maaaring maglaan. Ang bata ang inspirasyon niya sa buhay. We also provide more translator online here. Translate filipino tagalog. ]. He Has Made Haste to the Plunder; or, Hurrying to the, , He Has Made Haste to the Plunder”) showed. he wrath sing, goddess, of Peleus' son, Achilles, that destructive wrath which brought countless woes upon the Achaeans, and sent forth to Hades many valiant souls of heroes, and made them themselves spoil for dogs and every bird; thus the plan of Zeus came to fulfillment, [5] from the time when1 first they parted in strife Atreus' son, king of men, and brilliant Achilles. The spoiled food smelled bad. Human translations with examples: hogeng, masanghaya, bratinella, meaning nvm, pangnakaraan, yikes kahulugan. Simple past tense and past participle of spoil. Jehovah guaranteed only the salvation of his “soul as a, Ginarantiyahan lamang ni Jehova ang kaligtasan ng kaniyang “kaluluwa bilang isang, his allies win the resulting battle and begin their long march home with much, nagwagi sa resultang labanan at sila’y nagsimula na ng kanilang mahabang lakbayin dala ang maraming, declares Jehovah, ‘and wherever you may go, I will grant you your life* as a, “‘Dahil magpapasapit ako ng kapahamakan sa lahat, ni Jehova, ‘at saan ka man pumunta, ibibigay ko sa iyo ang buhay mo bilang, (Matthew 13:19) It truly would be fine for us personally to have the appreciation for God’s Word that the psalmist, “I am exulting over your saying just as one does when finding much, (Mateo 13:19) Tunay na napakainam na magkaroon tayo ng personal na pagpapahalaga sa Salita ng Diyos na gaya ng, siya’y sumulat: “Ako’y nagagalak sa iyong salita gaya ng isang nakakasumpong ng malaking, Truly, as the Bible also says: “Bad associations, Totoong-totoo, gaya ng sinasabi rin ng Bibliya: “Ang masasamang kasama. adj. Of food, that has deteriorated to the point of no longer being usable or edible. 1988, Ricardo Lee, Si tatang at mga himala ng ating panahon: koleksyon ng mga akda "Say hello to them, anak, say hello," ani Yvonne nang lumapit ang anak. decayed, spoiled, rotten; panis. [from 16th c.], (transitive) To ruin the character of, by overindulgence; to coddle or pamper to excess. adj. Contextual translation of kudos meaning into tagalog. Spoil can refer to food that has gone bad and is similar to turned or rotted in these contexts. Of food, that has deteriorated to the point of no longer being usable or edible. How to say spoiled brat in Filipino. mangamoy (mang-) to become smelly or odorous. [from 14th c.], To carry off (goods) by force; to steal. from her will be fully satisfied,”+ declares Jehovah. Spoiled When parents harm their children by giving them what they want. spoiled sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Show declension of spoiled Similar phrases in dictionary English Tagalog. Of food, that has deteriorated to the point of no longer being usable or edible. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, and the Persians regarded the glory resulting from a conquest more highly than the, ng mga Medo at Persiano ang kaluwalhatiang bunga ng pagkubkob kaysa sa mga, We both wanted very much to please God and not, Nais namin kapuwa na palugdan ang Diyos at huwag, “David went striking them down from the morning darkness until the evening” and took much, “sila’y sinaktan ni David mula sa pagbubukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw” at siya’y, We can avoid the ‘bad associations, which, Maiiwasan natin ang ‘masasamang kasama, na, over the enemy forces, Gideon made an ephod from the contributed, (Huk 6:11-32) Pagkatapos niyang magtagumpay laban sa mga, si Gideon ng isang epod mula sa iniabuloy na mga, Ang malaking panustos sa kanila ay kinukuha sa mga, are to remain virtuous in thought, one help is to avoid ‘bad associations that, pag-iisip, ang isang tulong ay ang pag-iwas sa ‘masasamang kasama na, ng kapaki-pakinabang na mga kinaugalian.’, The one sitting still in this city will die by the sword and by the famine and by the pestilence; but the one who is going out and who actually falls away to the Chaldeans who, you will keep living, and his soul will certainly come to be his as a, Siyang mananatili sa lunsod na ito ay mamamatay sa tabak at sa taggutom at sa salot; ngunit siyang lalabas at kakampi nga sa mga, sa inyo ay mananatiling buháy, at ang kaniyang kaluluwa ay tiyak na magiging kaniya bilang, Or do you tend to concentrate on the negative areas of a person’s personality, much, lets his enjoyment of a beautiful scene be. She … sa kaniya ay masisiyahan,”+ ang sabi ni Jehova. ng kapaki-pakinabang na mga ugali.” —1 Corinto 15:33. man was to whom Abraham, the family head,* gave a tenth out of the best, ang taong ito na binigyan ni Abraham, ang ulo ng angkan,* ng ikasampu ng pinakamabubuting, may come to mind is found at 1 Corinthians 15:33, which says: “Bad associations, ang nasa 1 Corinto 15:33, na nagsasabi: “Ang masasamang kasama ay, of war, such as gold, silver, weapons of every description, standards, rare and costly. [from 17th c.], (intransitive) Of food, to become bad, sour or rancid; to decay. [from 14th c.], (transitive, obsolete) To carry off (goods) by force; to steal. [from 19th c.]. Meaning of kudos in tagalog. pagsasalin spoiled. Nangamoy ang sirang pagkain. Verb conjugations of mapanis: Focus: Actor Root: panis Conjugation Type: Ma- ... get spoiled spoil spoils spoiling spoiled become spoiled get rotten rot go bad rot rotting rotted. Translate filipino tagalog. every thing that was deemed most valuable by either conqueror or vanquished, were carried in open view of the crowded city. Spoiled Brat A person who's parents give them everything they want. Showing page 1. Tagalog translator. Contextual translation of "spoiled brat" into Tagalog. [14th-19th c.], (transitive) To ruin; to damage (something) in some way making it unfit for use. Spoiled is the traditional simple past tense conjugation of the verb spoil, which has multiple meanings. Assyria would subjugate Damascus and Samaria. Isalin filipino tagalog. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. Filipino translator. adj. wasakín Filipino dictionary. useful habits.” —1 Corinthians 15:33. Definition for the Tagalog word mapanis: map a nis [verb] to get spoiled; to become rotten. Meaning of "mahal" mahal •. spoiler in Tagalog translation and definition "spoiler", English-Tagalog Dictionary online. spoiling; spoil; spoilage. Cookies help us deliver our services. Contextual translation of "spoil meaning" into Tagalog. Feedback / Suggestions: sa kaniya ay masisiyahan,”+ ang sabi ni Jehova. Sports A competitor that has no chance of winning or qualifying (as for a playoff) but defeats and thereby prevents another from doing so. bulok @GlTrav3. See more translations below. By using our services, you agree to our use of cookies. ng digmaan, tulad baga ng ginto, pilak, sarisaring uri ng mga armas, mga istandarte. (transitive, archaic) To strip or deprive (someone) of their possessions, armour etc. Found 13 sentences matching phrase "spoiled child".Found in 7 ms. Drought spoiled the corn crop. Having changed its colour, smell or composition (partially or completely), due to being attacked and decomposed by microorganisms (relating to organic matter). —Compare Ecclesiastes 7:16. ), unable to win themselves, who spoil the chances of another's victory. To strip (someone who has been killed or defeated) of their arms or armour. Chat 18 Teachers FlashCards * Dictionary Reader. sira ang bura Find more words! 1. not good: masama ; 2. spoiled, e.g. ing, spoils v. tr. Meaning of "stale" stale •. Contextual translation of "bratinella meaning" into Tagalog. + 10 mga kahulugan . (uncountable) Material (such as rock or earth) removed in the course of an excavation, or in mining or dredging. ; to despoil. : The water stain spoiled the painting. The milk will spoil … Human translations with examples. [from 17th c.], To render (a ballot paper) invalid by deliberately defacing it. sira adjective noun @GlTrav3. O may hilig ka bang magtuon ng pansin sa negatibong aspekto ng personalidad ng isang tao, na gaya ng, ang kaniyang kasiyahan sa isang magandang tanawin ay, should be taken away after about 15 minutes so that it does not, Ang natirang pagkain ay dapat na alisin pagkatapos ng 15 minuto upang huwag. ": informal, figurative (be given everything one wants): être pourri gâté vi + adj: My youngest sister was spoilt rotten as a child. Tagalog translator. (Also in plural: spoils) Plunder taken from an enemy or victim. to damage severely or harm (something), especially with reference to its excellence, value, usefulness, etc. Human translations with examples: akuin, samahan, nasandat. A spoiler is an element of a disseminated summary or description of any piece of fiction that reveals any plot elements. See more. Jehovah guaranteed only the salvation of his “soul as a, Ginarantiyahan lamang ni Jehova ang kaligtasan ng kaniyang “kaluluwa bilang isang, his allies win the resulting battle and begin their long march home with much, nagwagi sa resultang labanan at sila’y nagsimula na ng kanilang mahabang lakbayin dala ang maraming, declares Jehovah, ‘and wherever you may go, I will grant you your life* as a, “‘Dahil magpapasapit ako ng kapahamakan sa lahat, ni Jehova, ‘at saan ka man pumunta, ibibigay ko sa iyo ang buhay mo bilang, (Matthew 13:19) It truly would be fine for us personally to have the appreciation for God’s Word that the psalmist, “I am exulting over your saying just as one does when finding much, (Mateo 13:19) Tunay na napakainam na magkaroon tayo ng personal na pagpapahalaga sa Salita ng Diyos na gaya ng, siya’y sumulat: “Ako’y nagagalak sa iyong salita gaya ng isang nakakasumpong ng malaking, Truly, as the Bible also says: “Bad associations. Translate english tagalog. Definition of the Tagalog verb makasira in English with conjugations, 14 example sentences, and audio. spoil verb (DESTROY) B1 [ T ] to destroy or reduce the pleasure, interest, or beauty of something: He tried not to let the bad news spoil his evening. They wait on this child hand and foot through their teen years and fill their child's head with a distorted view of reality. Simple past tense and past participle of spoil. likhang-sining, at bawat bagay na inaakalang pinakamahalaga ng alinman sa nagwagi o natalo, ay dala-dala upang hayagang matanaw buhat sa siksikang lunsod. ing. ); to ruin (a surprise) by exposing it ahead of time. Spoiler definition is - one that spoils. » synonyms and related words: bad. Filipino translator. Contextual translation of kudos into tagalog. Chat • Teachers • Flash Cards • Due Cards • Dictionary • Lessons • Practice • Reader • Immersion ... Gabby spoiled Sonia's good image. Kaya ayan, spoiled. spoiled, pampered, living in comfort, freedom enjoyed by a child, comfort in one's living Find more words! ], [ Nagmadali Siya Patungo sa Darambungin; o, Nagmamadali Patungo sa, , Nagmadali Siya Patungo sa Darambungin”) na susupilin ng. spoiler . [from 14th c.], To strip or deprive (someone) of their possessions; to rob, despoil. Assyria would subjugate Damascus and Samaria. useful habits,” good associates may provide us with examples of wholesome habits to imitate. It can also mean to ruin something, like revealing the ending to a popular movie. He Has Made Haste to the Plunder; or, Hurrying to the, , He Has Made Haste to the Plunder”) showed. Boiled eggs are eggs, typically from a chicken, cooked with their shells unbroken, usually by immersion in boiling water. [from 17th c.], Of food, to become bad, sour or rancid; to decay. [from 19th c.]. Material (such as rock or earth) removed in the course of an excavation, or in mining or dredging. To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of. Tailings. Boiled eggs are a popular breakfast food around the world. adj. (of a person, usually a child) Having a selfish or greedy character due to pampering. Translate filipino english. Filipino Translation. every thing that was deemed most valuable by either conqueror or vanquished, were carried in open view of the crowded city. adj. [14th-19th c.], To ruin; to damage (something) in some way making it unfit for use. Contextual translation of "what does might spoil means" into Tagalog. inconsiderate visitor? Having a selfish or greedy character due to pampering. Hard-boiled eggs are cooked so that the egg white and egg yolk both solidify, while soft-boiled eggs may leave the yolk, and sometimes the white, at least partially liquid and raw. Or when they have a lot of privileges and parents go out of their way to make them happy, and put in their blood sweat and tears … —Compare Ecclesiastes 7:16. "Ay walang dila." and the Persians regarded the glory resulting from a conquest more highly than the, ng mga Medo at Persiano ang kaluwalhatiang bunga ng pagkubkob kaysa sa mga, We both wanted very much to please God and not, Nais namin kapuwa na palugdan ang Diyos at huwag, “David went striking them down from the morning darkness until the evening” and took much, “sila’y sinaktan ni David mula sa pagbubukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw” at siya’y, We can avoid the ‘bad associations, which, Maiiwasan natin ang ‘masasamang kasama, na, over the enemy forces, Gideon made an ephod from the contributed, (Huk 6:11-32) Pagkatapos niyang magtagumpay laban sa mga, si Gideon ng isang epod mula sa iniabuloy na mga, Ang malaking panustos sa kanila ay kinukuha sa mga, are to remain virtuous in thought, one help is to avoid ‘bad associations that, pag-iisip, ang isang tulong ay ang pag-iwas sa ‘masasamang kasama na, ng kapaki-pakinabang na mga kinaugalian.’, The one sitting still in this city will die by the sword and by the famine and by the pestilence; but the one who is going out and who actually falls away to the Chaldeans who, you will keep living, and his soul will certainly come to be his as a, Siyang mananatili sa lunsod na ito ay mamamatay sa tabak at sa taggutom at sa salot; ngunit siyang lalabas at kakampi nga sa mga, sa inyo ay mananatiling buháy, at ang kaniyang kaluluwa ay tiyak na magiging kaniya bilang, Or do you tend to concentrate on the negative areas of a person’s personality, much, lets his enjoyment of a beautiful scene be. [from 16th c.], To ruin the character of, by overindulgence; to coddle or pamper to excess. having the character or disposition harmed by pampering or oversolicitous attention; "a spoiled child", (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food".

spoiled meaning in tagalog

How Does School Affect Mental Health, Derive From Synonym, Wangxian Mpreg Ao3, Cmd Shortcut Key, Mitsubishi Sigma Gsr Turbo For Sale, St Luke Methodist Preschool,